Khoa Araçatuba

Brazil, Araçatuba, Rua Sarjob Mendes, 244 Jardim Icaray
8997

Founded 2007.

Cấp quỹ: Tư nhân
Lớp 1
Bằng cử nhân hoặc tương đương
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 1
  • Khóa học/chương trình quản trị
    Các lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị
Chi tiết tuyển sinh
  • Trợ cấp sinh viên: Đồng giáo dục

Các trường đại học tương tự

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Nhập một email
Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Cài đặt Cookie