Khoa Giáo dục của Itaboraí

Brazil, Itaboraí, Avenida Antônio Gomes, 1250 Prédio Parque Royal
6031

Founded 1974.

Cấp quỹ: Tư nhân
Lớp 1
Bằng cử nhân hoặc tương đương
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 1
  • Khóa học sư phạm/chương trình
    Các lĩnh vực nghiên cứu: sư phạm
Chi tiết tuyển sinh
  • Trợ cấp sinh viên: Đồng giáo dục

Các trường đại học tương tự

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Nhập một email
Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Cài đặt Cookie