Phoenix Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn của Brazil

Brazil, Santo Antônio do Descoberto, Avenida Goiás Nº1/7Quadras 111 e 112, Centro
2940

Founded 2006.

Cấp quỹ: Tư nhân
Lớp 2
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 2
  • Thư khóa học/chương trình
    Các lĩnh vực nghiên cứu: Văn chương
  • Triết học/chương trình
    Các lĩnh vực nghiên cứu: Triết học

Các trường đại học tương tự

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Nhập một email
Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Cài đặt Cookie