Liên hiệp các trường của Paraíso - Khoa Marilia

Brazil, Marília, Rua Vinte e Quatro de Dezembro, 1251 Alto Cafezal
6210

Founded 2011.

Cấp quỹ: Tư nhân
Lớp 1
Bằng cử nhân hoặc tương đương
Ngôn ngữ 1
Các bộ môn 2
  • Khóa học/chương trình quản trị
    Các lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị kinh doanh
  • Khóa học sư phạm/chương trình
    Các lĩnh vực nghiên cứu: sư phạm

Các trường đại học tương tự

Nhận thông báo về các cập nhật của dữ liệu và dịch vụ của chúng tôi

Nhập một email
Gửi phản hồi
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm, đọc Cài đặt Cookie